Licenca za korišćenje aplikacije Zlatnik

Firma da bi postala deo sistema mora da poseduje najmanje jednu licencu. 

 

Moguće je imati više licenci u okviru jednog preduzeća.

 

Knjigovođe mogu da skeniraju ili pristupe računima svojih klijenata.

Preuzmite aplikaciju za praćenje računa

Počnite da vodite evidenciju Vaših troškova.